Oversikt-fra-kanalen.jpg?fit=2000%2C1156&ssl=1
Oversikt-1.jpg?fit=2000%2C1156&ssl=1
Oversikt-fra-fyr.jpg?fit=2000%2C1156&ssl=1
Fra-kaia.jpg?fit=2000%2C1156&ssl=1
Bygg-A.jpg?fit=2000%2C1156&ssl=1
Bygg-B.jpg?fit=2000%2C1156&ssl=1
Bygg-A_dagslys.jpg?fit=2000%2C1156&ssl=1
Bygg-B_dagslys.jpg?fit=2000%2C1156&ssl=1
Bygg-C-mot-nord.jpg?fit=2000%2C1156&ssl=1
fra-sjoeen.jpg?fit=2000%2C578&ssl=1
dronebilde.jpg?fit=2000%2C1156&ssl=1
SK_plan.jpg?fit=2000%2C1156&ssl=1
kveld.jpg?fit=2000%2C1156&ssl=1
kantine.jpg?fit=2000%2C1156&ssl=1
Bygg-A_interior.jpg?fit=2000%2C1156&ssl=1
Bygg-B_-interior.jpg?fit=1035%2C1200&ssl=1
Bygg-B_interior.jpg?fit=2000%2C1156&ssl=1
Bygg-A_-interior-2.jpg?fit=2000%2C1156&ssl=1
Bygg-C_interior_2.jpg?fit=2000%2C1156&ssl=1
Bygg-A_detalj-fasade3.jpg?fit=2000%2C1156&ssl=1
Bygg-C_detalj.jpg?fit=2000%2C1156&ssl=1
Oversik-fra-Aspoeya.jpg?fit=2000%2C1156&ssl=1
Oversikt-fra-Aksla.jpg?fit=2000%2C1156&ssl=1