fasade_kveld_syd_20.jpg?fit=2000%2C1156&ssl=1
fasade-nord-kveld1.jpg?fit=2000%2C1156&ssl=1
fasade-oest.jpg?fit=2000%2C1156&ssl=1
snitt11.jpg?fit=2000%2C1156&ssl=1
tak-detalj-inne2.jpg?fit=2000%2C1156&ssl=1
skifervegg1.jpg?fit=2000%2C1156&ssl=1
fasade-nord3.jpg?fit=2000%2C1156&ssl=1
plan.jpg?fit=2000%2C1156&ssl=1