G_-inngang-kveld.jpg?fit=2000%2C1156&ssl=1
G_bakside-kveld.jpg?fit=2000%2C1156&ssl=1
G_fasade.jpg?fit=2000%2C578&ssl=1
G_skater.jpg?fit=2000%2C1156&ssl=1
G_oversikt.jpg?fit=2000%2C1156&ssl=1
G_side.jpg?fit=2000%2C1156&ssl=1
G_inngang.jpg?fit=2000%2C1156&ssl=1
G_fra-bakside.jpg?fit=2000%2C1156&ssl=1
G_bakside.jpg?fit=2000%2C1156&ssl=1