illustrasjon.jpg?fit=2000%2C1156
situasjonsplan.jpg?fit=2000%2C1156
plan.jpg?fit=2000%2C1156
Pumpehus_Perspektiv.jpg?fit=2000%2C1156
fasade.jpg?fit=2000%2C578
fasade2.jpg?fit=2000%2C578
snitt.jpg?fit=2000%2C578
fasade3.jpg?fit=2000%2C578