G_-inngang-kveld.jpg?fit=2000%2C1156
G_bakside-kveld.jpg?fit=2000%2C1156
G_fasade.jpg?fit=2000%2C578
G_skater.jpg?fit=2000%2C1156
G_oversikt.jpg?fit=2000%2C1156
G_side.jpg?fit=2000%2C1156
G_inngang.jpg?fit=2000%2C1156
G_fra-bakside.jpg?fit=2000%2C1156
G_bakside.jpg?fit=2000%2C1156